Facilitering

Facilitering

En facilitator hjälper grupper att tydliggöra sina mål, skapa lärande och arbeta mot ett gemensamt resultat. Begreppet härstammar ifrån latinets facile som betyder att ”göra enkelt” dvs att underlätta processen. Som facilatorer utgår vi alltid ifrån gruppens bästa.

Vi planerar och leder möten och workshops som hjälper grupper att öka medvetenheten och skapa insikter, värdesätta och uppnå konsensus, synliggöra information, skapa förutsättningar för inre motivation, uttrycka känslor, förtydliga syfte, mål och riktning, behålla fokus, bjuda in till lärande och reflektion samt fördjupa relationerna i gruppen.