Teambuilding

Teambuilding

Syftet med teambuilding är att skapa effektiva och välmående arbetsgrupper. Genom att synliggöra medlemmarna i gruppen, skapas förutsättningar för en starkare sammanhållning och gemensamma mål. Teambuilding kan genomföras både i nystartade grupper och i grupper som arbetat tillsammans under en längre period.

 

En teambuilding kan hjälpa gruppen att:

  • Utforska medarbetarnas drivkrafter
  • Skapa ökad delaktighet
  • Hitta former för effektivt samarbete
  • Kunskapsutbyte
  • Kommunikation
  • Synliggöra roller och ansvar
  • Förebygga konflikter
  • Feedback
  • Konflikthantering