Coaching

Coaching

Coachning är en lösningsfokuserad, professionell samtalsmetodik vars syfte är att fokusera på och nå uppsatta mål, skapa resultat och förverkliga visioner såväl yrkesmässigt som privat. Coaching är en rolig och inspirerande process med stort utrymme för kreativitet. Coachens roll är att hjälpa personer/grupper att optimera sina resurser. En coach lyssnar, ställer kraftfulla frågor, vägleder, stöttar, uppmuntrar och ger stärkande feedback.

Coachning hjälper individer och grupper att:

  • Framtidsfokusera och lösa problem alternativt finna nya uppslag
  • Uppnå önskade resultat och personliga mål / visioner
  • Förbättra sina prestationer, fördjupa sitt lärande och öka sin livskvalitet
  • Frigöra sin potential och använda sina styrkor till fullo
    Nå personlig mognad genom ökad självinsikt

 

Vi erbjuder chefscoaching, karriärcoaching, livsstilscoaching, teamcoaching och mentorcoaching.