MENINGSFULLT LEDARSKAP

Vi skapar förutsättningar för människor att växa och utvecklas inom kommunikation, ledarskap och medarbetarskap.

Ordet Corda har fler betydelser

Vi brinner för att skapa förutsättningar för människor att växa och hitta sin inre motivation och med det som drivkraft, skapa effektiva och hållbara ledare, grupper och organisationer.  Vi arbetar utifrån våra värdeord – värme, omtanke, ansvar, hållbarhet, reflektion, medvetenhet och medmänsklighet. Corda är det latinska ordet för hjärta och ordet beskriver även en linje som sammanbinder två punkter i en cirkel utan att gå genom dess mitt. För oss betyder Corda mänskliga möten och den positiva kraft som sker mellan människor i trygga relationer där det finns utrymme för nyfikenhet, utveckling möjlighet att påverka och vara sitt bästa jag.

Tjänster

Coaching

Nå din fulla potential.

Läs mer

Dynamisk pedagogik

För att förstå andra måste man börja med sig själv.

Läs mer

Facilitering

Processdesign som lyfter hela gruppens kompetens.

Läs mer

Handledning

Stöd och verktyg för att utvecklas i din yrkesroll.

Läs mer

Teambuilding

Effektiva och välmående arbetsgrupper.

Läs mer

VAD VÅRA KUNDER SÄGER OM OSS:

Om oss

Evelina Balfe

Evelina arbetar som ledarutvecklare. Hon coachar, processleder, utbildar och designar utvecklingsprogram inom ledarskap, karriärutveckling, grupputveckling, förändringsledning och konflikthantering, för individer, grupper och organisationer. Hon har bakgrund som kommunikatör och erfarenhet som chef på operativ och strategisk nivå. Hon arbetar utifrån den senaste forskningen kring ledarskap och grupputveckling och med forskningen som utgångspunkt hjälper hon individer, grupper och organisationer vidare i sin utveckling. Evelina har en fil.kand i Reklam och PR och är utbildad journalist. Hon är certifierad UGL-handledare (på svenska och engelska) och PCC-certifierad ICF-coach. Hon är även certifierad i Extended DISC, Lead Forwrad och Team pro.

Eva Borseman

Eva har gedigen erfarenhet som pedagog, handledare, processledare och utvecklare av ledarsprogram, bla vid Stockholms universitet där hon byggt upp kurser inom ledarskap och grupputveckling. Hon är fil.mag., symbolterapeut, idrottslärare, folkhögskollärare och ledare i Dynamisk pedagogik, utbildad vid Kordainstitutet i Stockholm. Eva har medverkat som författare i flera antologier, Erkännandets pedagogik Sju pedagoger berättar, (Studentlitteratur, 2019), De estetiska ämnenas didaktik, (Stockholm University Press, 2018), Drama – ledarskap som spelar roll, (Studentlitteratur, 2011), samt medverkat i EU-projektet Dynamic Pedagogy – Communication and Creativity In Education (2000-2003), som utmynnade i olika metod – och teoripublikationer.