+46 (0) 734 414 918 info@cordaconsulting.se

Corda Consulting – vi skapar förutsättningar för människor att växa och utvecklas inom kommunikation, ledarskap och medarbetarskap.

 

Ordet Corda har fler betydelser. Det är en linje som förbinder två punkter på en cirkel utan att gå genom dess mitt och det latinska ordet för hjärta. Människor i grupp framställs ofta grafiskt som en cirkel och för oss betyder corda den sammanbindande och positiva kraften i mötet som sker mellan människor.

Hjärtat symboliserar människans personlighet och innersta identitet.
Vi på Corda Consulting arbetar med kommunikation, ledarskap och grupputveckling.

Vi lägger stor vikt vid det mänskliga mötet och arbetar utifrån våra värdeord – värme, omtanke, ansvar, hållbarhet, reflektion, medvetenhet och medmänsklighet.

Om oss

Evelina Balfe

Evelina arbetar som ledarskapskonsult med coaching, utbildning och processledning inom ledarskap- och teamutveckling. Hon coachar, processleder och designar utvecklingsprogram inom områdena ledarskap, karriärutveckling, grupputveckling, föreningsledning och konflikthantering, för företag och individer. Evelina har sin bakgrund inom PR och kommunikation och har erfarenhet som chef både på operativ och strategisk nivå. Evelina arbetar utifrån den senaste forskningen kring gruppers utveckling och med forskningen som utgångspunkt hjälper hon individer, grupper och ledare vidare i sin utveckling.. Evelina är certifierad UGL-handledare och certifierad ICF-coach. Hon har en fil.kand i Reklam och PR och är utbildad journalist.

Eva Borseman

Eva har många års erfarenhet som lärare vid Stockholms universitet där hon bl.a. byggt upp kurser i ledarskap och grupputveckling. Hon är fil.mag., symbolterapeut, idrottslärare, folkhögskollärare och ledare i Dynamisk pedagogik, utbildad vid Kordainstitutet i Stockholm. Eva har medverkat som författare i flera antologier, Erkännandets pedagogik Sju pedagoger berättar, (Studentlitteratur, 2019), De estetiska ämnenas didaktik, (Stockholm University Press, 2018), Drama – ledarskap som spelar roll, (Studentlitteratur, 2011), samt medverkat i EU-projektet Dynamic Pedagogy – Communication and Creativity In Education (2000-2003), som utmynnade i olika metod – och teoripublikationer.

Kontakta oss

+46 (0) 734 414 918
info@cordaconsulting.se
Odelbergs väg 10, 134 40 Gustavsberg

Maila oss